L İ M A K   T E K N O L O J İ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİM ONLINE PLATFORMU

Sürdürülebilirlik performansının ölçülebildiği ve raporlanabildiği bir platform


Sürdürülebilirlik Yönetişim Platformu Uygulaması nedir?

 

Bu uygulama, orta ve büyük ölçekli firmaların tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olacak şekilde odaklandığı konuları ve gelecek dönem sürdürülebilirlik  hedefleri ile bu hedeflere bağlı çalışmalarının performansını ölçebildiği ve raporlayabildiği bir platformdur.

 

Bu uygulama üzerinde şirket profili ve kullanıcı profili oluşturulabilmektedir. Uygulamada ÇSY verilerinin girişi yapılarak grafiklerle raporlaması yapılabilmektedir. Zamandan , insan gücünden ve doğal kaynakların kullanımından tasarruf edilerek firmaların faaliyetlerinin  sürdürülebilirliği, uygulamanın oluşturduğu raporlar ile  ölçülebilmektedir. Bu raporların oluşturulması uzun bir zaman dilimini kapsayabileceği, insan gücü kaynağı gerektireceği ve mekan ihtiyacı yaratabileceği için yüksek maliyetlerle tamamlanmaktadır. Fakat, Sürdürülebilirlik Yönetişim Platformu anlık raporlama yapabilmesi sayesinde Sürdürülebilirlik ile bağlantılı tüm paydaşlara hızlı iletilmesini sağlayan ve firmaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarının takibinin yapılabileceği bir yazılım hizmetidir.