L İ M A K   T E K N O L O J İ

ERP


Tam Entegre Kaynak Yönetimi

ERP (Enterprice Resource Planning) sistemleri; şirketlerin kaynaklarını daha verimli şekilde yönetebilmesini sağlayan, tüm süreçlerinde ve birimlerinde kullanılan farklı modüllere sahip entegre bir yapının olduğu sistemlerdir.

 

Modüler Yapı

ERP yazılımları; Muhasebe Yönetimi, Proje Yönetimi, Satınalma ve Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Sabit Kıymetler Yönetimi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları, Bakım Onarım Yönetimi, E-Fatura / E-Defter, Bütçe Yönetimi, İş Zekası ve Üretim gibi çeşitli modülleri içerir.

 

Limak ERP Faaliyetleri

Limak ERP Sistemleri Birimi; Microsoft Dynamics AX ERP ürünlerinin entegrasyonu, desteği ve yazılım geliştirme faaliyetleri yanı sıra süreç analizi ve uyarlama işlemlerini de yürütür.

 

ERP UYGULAMALARI

İnşaat, turizm, çimento, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu’nda entegre ve bütünleşik bir yapıda kullanılır.