L İ M A K   T E K N O L O J İ

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Eğitim süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetin


LMS (Learning Management System)

LMS, yani İngilizce açılımıyla “Learning Management System”, e-öğrenme süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi için oluşturulmuş bir yazılımdır. Bu sistem sayesinde, eğitim faaliyetleri sistematik bir biçimde yerine getirilebilir, yönetilebilir ve ölçümlenebilir.

 

Otomatik Eğitim Atama Aracı

Çalışan birimlerine göre zorunlu, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri otomatik olarak atanır. Kullanıcının ekranına alması gereken eğitimler bildirim ile iletilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Uygulama üzerinde sınav ve anket oluşturma aracı bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcının eğitimdeki başarı oranı ve eğitimin başarı oranı belirlenir.

 

Sertifika Oluşturma Aracı

Eğitim sonunda başarı puanını alan kullanıcılar sertifika kazanma hakkına sahip olur ve bu sertifikayı sistem üzerinden alabilir.