L İ M A K   T E K N O L O J İ

Araştırma Geliştirme


Firmamız, yeni teknolojileri benimseme, ürün sistemlerine entegre etme ve uzun dönemli rekabetçilik anlayışına ve yetkinliğine bağlıdır.

 

Sektörde büyük ve köklü bir aile olmanın vermiş olduğu azimle, ülkemize katma değer sağlayacak tüm alanlarda yenilikçi bakış açımız ile sürdürülebilir teknolojik çözümler üretiyor ve yenilikçi projelere imza atarak küresel alanda hizmet ve çözümler sunuyoruz.

Geliştirdiğimiz yazılımlar ve sistemler sayesinde uluslararası pazarda geleceğe ışık tutarak rekabet gücümüzü artırıyor ve birçok sektörde söz sahibi olmayı hedefliyoruz.

 

Kurum içi ve kurum dışı çalışmalar yaparak sektörlere ve ihtiyaca yönelik projeler tasarlıyor ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz.